Hypotéka – otázky a odpovědi

Samostatné bydlení je snem téměř každého z nás. Někteří šťastlivci nemají s řešením svých nároků větší problémy, více však je těch, pro které zbývá na cestě za vlastním domovem jen jeden způsob financování – hypotéka. V současnosti je na našem trhu nabídka poměrně široká, mnohdy proto pro laika není jednoduché si vybrat tak, aby to pro něj bylo opravdu nejlepší. Přinášíme vám proto užitečné informace, které vám napomohou při prvotním rozhodování, zda a jakou hypotéku zvolit.Kolik si můžu půjčit?

Asi máte určitou představu, kolik byste půjčit potřebovali. Zda se ale naplní, nezáleží jen na vás. Banka posoudí především dvě věci – vaší bonitu a hodnotu nemovitosti, kterou hodláte bance ručit. Bonita v překladu znamená vaši schopnost splácet hypotéku. Banka proto bude posuzovat vaše příjmy, výdaje a případné jiné vaše úvěry. Znalec posoudí hodnotu nemovitosti či nemovitostí, kterými chcete ručit za úvěr, přičemž bude vycházet z toho, zda je hodnota zástavy alespoň rovna požadované hypotéce.

Co když budu chtít něco změnit?

Může se samozřejmě stát, že budete schopen doplatit hypotéku naráz, stejně tak se někdy přihodí, že je třeba nemovitost zatíženou hypotékou prodat. Zde je velmi zásadní, jakou máte sjednanou fixaci úrokové sazby. Ta je součástí smlouvy o hypotéce a je jí určeno období, po které nelze hypotéku splatit bez sankcí. Zajímejte se proto o konec fixace, kdy budete moci složit celý zbytek nebo jakoukoliv sumu, čímž hypotéku doplatíte nebo ponížíte.

Mám záruku neměnné výše pravidelné splátky?

Banka vám nemůže jen tak zničehonic zvednout výši splátky. Po dobu fixace úrokové sazby je dokonce výše úroku přímo garantována. Banka však může po vypršení doby fixace oslovit klienta a nabídnout mu úrok v jiné výši. Ta může být jak nižší, tak i vyšší. Vy poté sami rozhodnete, zda se vám vyplatí zůstat, či přejít ke konkurenčnímu bankovnímu ústavu. Druhým případem, kdy může ke změně dojít, je ten, kdy banka zvýší poplatky za vedení úvěrového účtu, což se pochopitelně promítne i do konečné sumy, kterou jí pravidelně platíte.

Úvěr kontra hodnota nemovitosti

Poměr mezi hodnotou zástavy a výší hypotéky se někdy označuje anglickou zkratkou LTV. Od její výše se odvíjí i výše úroků – nižší LTV = nižší úrok. Nad hranici 85% LTV vám téměř žádná banka hypotéku neposkytne.

Náš tip

Hypotéka je závazkem zpravidla na mnoho a mnoho let. Špatně zvolená hypotéka vás může dostat do velkých problémů, proto před samotným uzavřením nelitujte času na získávání informací. Nenechte se nachytat na různá lákadla, jimiž se některé banky snaží získat klienty. Mějte na paměti, že současné nabídky jednotlivých bank jsou si velmi podobné a záleží jen na jejich strategii, zda se podaří vás přesvědčit. Všímejte si nejen úrokové sazby, která nejvíce „bije do očí“, ale i veškerých dalších poplatků a důležitých parametrů smlouvy.

Sdílet článek

Leave a Reply

  

  

  

REKLAMA:
Spravujte správně své peníze "v podnikání"
Vytvořte si "pasivní příjem" díky Progress Academy
On-line kurz,"jak vydělat" na internetu