Jaká je vaše šance na oddlužení?

Vymkly se vám vaše finanční závazky z rukou? Nejste schopni dostát svým povinnostem vůči věřitelům a dostáváte se do prodlení se splátkami? Máte dojem, že jste již vyčerpali veškeré možnosti, jak tuto situaci vyřešit a hledáte, jak se z narůstajících problémů legálně dostat?
Mnohem lepším řešením, než vzít si silně rizikovou půjčku od lichváře, bude uvažování o šanci na podání návrhu na insolvenční řízení vůči vlastní osobě.

Jaké jsou podmínky?

1. Musíte být schopen pokrýt pohledávky svých věřitelů alespoň ve výši 30% celkové hodnoty těchto pohledávek.
2. Za posledních pět let jste se nedopustil majetkové či hospodářské trestné činnosti, za kterou byste byl pravomocně odsouzen.
3. Vaše dluhy nepocházejí z podnikání.
Zároveň se zamyslete nad tím, zda jste skutečně v úpadku – tj. vyčerpali jste veškeré možnosti, jak vlastními silami zvládnout situaci a vyrovnat pohledávky vůči věřitelům.

Nevyhovuji v jednom či více bodů

Můžete zažádat o oddlužení i tak, počítejte však s tím, že soud oddlužení nepovolí. Nesplňujete totiž zákonem dané podmínky, a tak jedinou možností je konkurz. U něj však neočekávejte žádné snížení dluhů.
Co bude soud zajímat?
Soud bude zajímat především váš příjem. Ten musí být pravidelný a v takové výši, která skýtá záruku, že budou věřitelé alespoň z 30% uspokojeni. Mohou však samozřejmě dostat i více. Nezapomínejte na to, že soud bude odečítat tzv. nezabavitelnou částku, tedy částku, která musí zůstat vám na vaše životní potřeby. Důležité je doložit veškeré vaše legální příjmy, naopak to, že plánujete jít na brigádu či změnit zaměstnání, soud již zajímat nebude. Rozhodně to však neznamená, že se nemáte snažit i po schválení oddlužení – vyšší příjmy vám pomohou k rychlejšímu splacení dluhů. Také lidé, jejichž jediným příjmem jsou sociální dávky, uspějí u soudu s žádostí o oddlužení jen těžko, protože nelze předpokládat, že by mohli uspokojit finanční závazky vůči svým věřitelům.

Náš tip

Vyplatí se konzultovat svoji situaci s odborníkem. Je na vás, zda budete chtít přímo advokáta či využijete kvalifikovaného poradenství v některé z občanských poraden, kde je možno domluvit si i následné sepsání návrhu na insolvenční řízení.

Sdílet článek

Leave a Reply

  

  

  

REKLAMA:
Spravujte správně své peníze "v podnikání"
Vytvořte si "pasivní příjem" díky Progress Academy
On-line kurz,"jak vydělat" na internetu