Jaké jsou hlavní výhody franchisingu?

Organizační struktura franchisingu se skládá z franchisora, který vlastní a řídí celý systém, a franchisantů, kteří provozují jednotlivé pobočky – franšízy. Franchisor se věnuje strategickým úkolům, jako je rozvoj značky, vytváření a úprava podnikatelského modelu, marketingu a výzkumu trhu, zatímco franchisant se stará o provoz jednotlivé pobočky, tedy o operativní záležitosti. Tato dělba práce umožňuje franchisorovi využít štíhlejší organizační strukturu a zaměřit se na rozvoj celého systému a franchisantům poskytuje prostor a podmínky pro realizaci svého podnikání.

Podpora zavedené značky

Franchisant získává ověřenou prodejní koncepci a franchisor musí vyvíjet a upravovat své produkty a koncepci podle požadavků zákazníků, aby obstál v konkurenci. Franchisanti jsou znalí místního trhu a jsou schopni pružně reagovat na místní potřeby.

Během trvání franchisového partnerství, franchisant získává od franchisora průběžnou podporu v oblasti provozu, managementu a marketingu, která je zajištěna prostřednictvím pravidelné komunikace s centrálou.

Zkušený marketing

Další výhodou franchisingu je, že franchisant může podnikat pod značkou, která je již známá zákazníky a získává know-how od franchisora. Když vstupujete do podnikání s námi, již víte, jak jsou nabízené služby a produkty vnímány zákazníky, což snižuje riziko neúspěchu produktu, oproti případu, kdybyste podnikali pod neznámou nebo začínající značkou. Navíc dostanete od franchisora podrobný manuál, jak podnikat.

Franchising pro franchisanta znamená, že se může podnikat pod známou značkou a s využitím již ověřených postupů a know-how, což snižuje rizika spojená s podnikáním. Franchisanti mají také větší motivaci než zaměstnanci vlastněných poboček, protože jsou více zapojeni do podnikání a mají větší kontrolu nad svým podnikáním. Franchisová smlouva poskytuje franchisantovi rámec a podmínky pro jeho podnikatelskou činnost.

Sdílet článek

Leave a Reply

  

  

  

REKLAMA:
Spravujte správně své peníze "v podnikání"
Vytvořte si "pasivní příjem" díky Progress Academy
On-line kurz,"jak vydělat" na internetu