Oddlužení – co vás čeká a nemine

Uvažujete o podání návrhu na zahájení insolventního řízení vůči vlastní osobě, či jste ho již podali a zajímá vás, jakým způsobem je oddlužení v praxi možné?

V zásadě jsou dvě možnosti:
1. Oddlužení jednorázovým zpeněžením majetkové podstaty. Při něm dochází k jednorázovému uspokojení pohledávek věřitelů pomocí prodeje majetku dlužníka, přičemž majetek nabytý po schválení oddlužení zůstává nedotčen, stejně tak budoucí příjmy dlužníka.
2. Oddlužení plněním splátkového kalendáře. Jak již název napovídá, dlužník splácí ze svého příjmu po dobu pěti let soudem stanovenou částku. Pokud by během tohoto období nesplatil své závazky zcela, zbytek je mu odpuštěn.

Jak to bude vypadat, až mi bude schválen návrh na oddlužení?

Klíčovou roli hraje dohoda s insolvenčním správcem. Pravděpodobně dojde k jedné ze dvou možností:
1. O vše se postará insolvenční správce, na jehož účet budou odcházet vaše příjmy. Z nich vám insolvenční správce poukáže tzv. nezabavitelnou složku a zbytek rozdělí mezi věřitele.
2. Příjmy budou stále chodit na váš účet. Vy jste zodpovědní za to, že nastavíte trvalé příkazy tak, aby pravidelně chodila jak odměna pro insolventního správce, tak samozřejmě i splátky vašim věřitelům. Ty jsou vypočítávány procenty po odečtení vaší nezabavitelné částky. Sami vedete evidenci, kterou předkládáte po čtvrt roce insolventnímu správci.
Vždy však platí, že během pěti let musíte uspokojit minimálně z 30% své pohledávky. Nesmíte se přitom vyhýbat vyššímu plnění, změní-li se vaše finanční možnosti a takové plnění je ve vašich silách. Vše bude opět posuzováno soudem, který může posléze vydat rozhodnutí, jímž budete od zbytku svých dluhů osvobozeni.

Kdy to všechno skončí?

Vydá-li soud takové rozhodnutí, budete osvobozeni od zbytku svých závazků vůči věřitelům. Tím však nenabýváte svobody zcela, protože následuje tříleté sledovací období, během něhož může soud své rozhodnutí o osvobození od zbytku dluhů odejmout. Typickým příkladem bývá podvodné jednání dlužníka či zvýhodňování někoho z věřitelů. Může dojít jak k úplnému zrušení oddlužení, tak ke ztrátě výhod plynoucích z osvobození. V tu chvíli mohou všichni vaši věřitelé opět vymáhat pohledávky v původním rozsahu.

Sdílet článek

Leave a Reply

  

  

  

REKLAMA:
Spravujte správně své peníze "v podnikání"
Vytvořte si "pasivní příjem" díky Progress Academy
On-line kurz,"jak vydělat" na internetu